Bezpečnostní služby

Děláme váš svět bezpečnější

Individuální přístup na základě analýzy bezpečnostních rizik

 • ochrana staveništ‘, průmyslových podniků, velkoskladů, výrobních hal, velkoprodejen, obchodů, administrativních budov
 • zajištění kontrolní činnosti a vedení agendy
 • zabránění páchání nedovolené nebo trestné činnosti
 • obchůzková služba za využití služebních psů, prostředků osobní ochrany a elektronických systémů
 • pracovníci vykonávají službu v civilním oděvu nebo ve stejnokroji, dále jsou vybaveni služebním průkazem a prostředky osobní ochrany
 • řešení konfliktních situací ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií
 • ozbrojené doprovody při přepravě cenin a finančních hotovostí
 • prováděno převážně v neoznačených vozidlech, případně ve vozidlech poskytnutých zákazníkem
 • pracovníci bezpečnostní agentury používají stejnokroj nebo civilní oděv
 • dále jsou používány prostředky osobní ochrany, střelné zbraně, mobilní telefony, ruční radiostanice, případně další technické prostředky
 • oceňování bezpečnostních rizik
 • ochranné bezpečnostní služby
 • klasické detektivní služby
 • vyhodnocování stávajících bezpečnostních opatření klienta a návrh řešení
 • charakteristika rizikové oblasti, popis a vyhodnocení hrozících nebezpečí
 • vyhodnocení stavu zabezpečovacího opatření
 • návrh dalších vhodných bezpečnostních opatření
 • stanovení přetrvávajících rizik
 • vzdělávání pro profesní kvalifikace strážný a detektiv koncipient
 • jsme oprávněni provádět přezkušování pro profesní kvalifikace strážný a detektiv koncipient
 • interní audit stávajícího stavu
 • nastavení politiky kvality
 • příprava na certifikaci
 • podání žádosti o certifikaci
 • praktické zavedení a sledování nových dokumentů
 • montáž a servis EZS, EPS, kamerových systémů
 • pořadatelská služba (valné hromady, firemní večírky, plesy)
 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • úklidové práce
 • zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti obchodu
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Získejte bezpečnostní řešení na míru

Každou poptávku našich služeb zpracováváme individuálně, zohledňujeme unikátní požadavky klienta a technickou náročnost.

Akreditované vzdělávací a rekvalifikační kurzy

Akreditovaný kurz:
Strážný

Akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách

Akreditovaný kurz: Psychohygiena v pomáhajících profesích

Akreditovaný kurz: Problematika řešení útoku a jeho předcházení