Akreditovaný rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

MPSV, akreditace č. A2022/0772-PK

Vstupní předpoklady

 • věk minimálně 18 let
 • dokončené základní vzdělán

Výběrem rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách získáte:

 • školení v rozsahu 150 h
 • informace pro úspěšné absolvování zkoušky
 • zkoušku odborné způsobilosti
 • potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
 • osvědčení o získání profesní kvalifikace

Obsah kurzu

Část obecná

 • poskytování sociálních služeb
 • základní psychologie
 • základy komunikace
 • základy zdravotních věd
 • sociálně právní minimum

Navazující část specifická

 • základy krizové intervence
 • základy pečovatelství
 • první pomoc
 • odborná praxe

Máte zájem o kurz? Neváhejte nás kontaktovat!