Akreditovaný kurz: Psychohygiena v pomáhajících profesích

MPSV, akreditace č. A2022/0771-SP/PC/PP/VP

Vstupní předpoklady

  • věk minimálně 18 let
  • pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník

Výběrem kurzu Psychohygiena v pomáhajících profesích získáte:

  • školení v rozsahu 12 h
  • uvědomění si významu duševní hygieny
  • osvojení si zásad duševního zdraví
  • praktické zkušenosti s relaxací
  • osvědčení o absolvování kurzu

Obsah kurzu

  • základy duševního zdraví
  • stres a stresové situace
  • základy psychohygieny, relaxační techniky

Máte zájem o kurz? Neváhejte nás kontaktovat!