Akreditovaný kurz: Problematika řešení útoku a jeho předcházení

MPSV, akreditace č. A2023/0364-SP/PC/PP

Vstupní předpoklady

  • věk minimálně 18 let
  • dokončené základní vzdělání

Výběrem kurzu Problematika řešení útoku a jeho předcházení získáte:

  • školení v rozsahu 8h
  • základní zkušenost s potencionálním útokem
  • základní pravidla pro řešení střetu s agresorem
  • osvědčení o absolvování

Obsah kurzu

  • představení potencionálních forem útoku
  • nácvik řešení krizových situací
  • praktický nácvik sebeobrany

Máte zájem o kurz? Neváhejte nás kontaktovat!