chranime policeman logo chranime.czwww.dobryandel.cz

...diskrétně  ...rychle  ...bezpečně

chranime.cz - o firmě chranime.cz - reference chranime.cz - ceník chranime.cz - náhradní plnění chranime.cz - členství chranime.cz - kontakt
chranime.cz

Úvod

chranime.cz
left-line

Proč právě my?

 • Nákladová přiměřenost
  Vzhledem ke střední velikosti firmy můžeme poskytovat klientům vysoce kvalitní služby za velmi příznivých finančních podmínek.
 • Materiálové a technické zázemí
  Díky materiálovému a technickému vybavení jsme schopni flexibilně reagovat na okamžité potřeby našich klientů.
 • Informační toky
  Velký důraz klademe na vzájemnou komunikaci a propracovanost informačních toků mezi námi a klientem. Samozřejmostí spolupráce je pravidelné a průběžné informování o stavu probíhajících zakázek.
 • Znalost českého komerčně - bezpečnostního prostředí
  Naši vedoucí pracovníci mají dobrou teoretickou i praktickou znalost českého komerčně-bezpečnostního prostředí. Řada renomovaných a náročných klientů je garancí našich kvalit.
 • Rozvoj
  Naším hlavním zájmem je spokojenost klientů, proto usilujeme o soustavné získávání nejnovějších poznatků v oblasti bezpečnosti a jejich zavádění do praxe. Dbáme na zvyšování odborné způsobilosti všech našich zaměstnanců.
 • Partnerství
  Usilujeme o vytvoření skutečně partnerského vztahu s klientem. Nechceme se stát pouhým dodavatelem a vykonavatelem, ale plnohodnotným a dlouhodobým partnerem. Stavíme na střední velikosti, která nám umožňuje flexibilitu a uplatnění individuálního přístupu.
 • Komplexnost našich služeb
  Jsme firmou, která se vždy snaží poskytnout komplexní řešení a neomezovat se pouze na dílčí úkony. Nabízíme proto široké spektrum služeb v oboru pasivní a aktivní ochrany společenských zájmů a hodnot.
 • Spolehlivost
  Za všech okolností usilujeme o dodržení časových a kvalitativních plánů. Máme přísný kontrolní systém, který garantuje kvalitu veškerých výstupů.
 • Diskrétnost
  Diskrétnost je hlavním znakem profesionálního a etického výkonu sjednaných služeb, proto dbáme o to aby veškeré informace byly zpřístupněny a využity pouze oprávněnými osobami.
 • Bezpečnost
  Námi poskytované služby jsou vždy navrhovány tak aby plně vyhovovali požadavkům klienta s přihlédnutím k bezpečnostním rizikům. Výkon služby je vždy v souladu s právním řádem ČR.
right-line
chranime.cz
CHRANIME OZONEM temno mace temno kravmaga temno doprovody temno Chranime eLearning temno BOZP Manager