chranime policeman logo chranime.czwww.dobryandel.cz

...diskrétně  ...rychle  ...bezpečně

chranime.cz - o firmě chranime.cz - reference chranime.cz - ceník chranime.cz - náhradní plnění chranime.cz - členství chranime.cz - kontakt
chranime.cz

Bezpečnostní poradenství

chranime.cz
left-line

  • vyhodnocování stávajících bezpečnostních opatření klienta a návrh řešení
  • charakteristika rizikové oblasti, popis a vyhodnocení hrozících nebezpečí
  • vyhodnocení stavu zabezpečovacího opatření
  • stanovení rizik s ohledem na současný stav bezpečnostních opatření
  • návrh dalších vhodných bezpečnostních opatření
  • stanovení přetrvávajících rizik

right-line
chranime.cz
CHRANIME OZONEM temno mace temno kravmaga temno doprovody temno Chranime eLearning temno BOZP Manager