Grantový projekt Detektiv Středočeského kraje

 
 

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Datum zahájení projektu:        1. 1. 2014

Prioritní osa:                             7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory:                       7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu:                        Detektiv Středočeského kraje

Číslo projektu:                          CZ.1.07/3.2.11/03.0030

Datum ukončení projektu:       31. 12. 2014

Stručný popis projektu:

Grantový projekt je zaměřen na přípravu inovativního vzdělávacího programu pro účastníky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji. Pro účastníky vznikne inovovaný vzdělávací program Detektiv koncipient (kód: 68-009-M) dle národní soustavy kvalifikací. Tento vzdělávací program bude rozšířen        o další možné vzdělávání a to v oblasti Základů taktiky detektivního pozorování.


Účastníkům dalšího vzdělávání chceme umožnit rozvoj kvalifikace, která jim pomůže zvládat nároky        na současné pracovní pozice a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Cílové skupině bude umožněno účastnit se vzdělávacích programů jak formou prezenční, tak formou distanční. Distanční forma výuky je výhodná pro účastníky, kteří jsou zaneprázdněni nynější prací či jinými činnostmi.


V rámci projektu vznikne e-learningová podpora jako nezbytná součást vzdělávacího programu. E-learning bude jednou z nejdůležitějších součástí inovovaného vzdělávacího programu. Dalšími součástmi budou listinné podpory vzdělávacího programu, jako jsou skripta, powerpointové prezentace, příručky a další.